Bullerbyn

Bullerbyn ligger i en fristående, äldre och charmig villa. 

Här på Bullerbyn har vi 21 barn i åldrarna 2-5 år. Bullerbyn består i sin tur av grupperna gula gruppen och röda gruppen. Vi delar alltså upp den stora gruppen i mindre grupper för att bättre kunna tillgodose barnens olika och varierande behov. Allt för att ge bästa omsorg och få en god lärandemiljö.

Tillsammans med Sörgården och Mellangården har vi Mulle verksamhet för de blivande skolbarnen. Där vi går till skogen och lär oss om djur och natur. 

undefined