Norrgården

Norrgården är en avdelning för de yngsta barnen på Lancasters förskola.

Vi arbetar mycket för att barnen skall känna sig trygga och harmoniska. Detta gör vi genom att barnen är nära oss hela tiden för kramar och "mysstunder".

På förmiddagen har vi en liten fruktstund som följs av en samling med bland annat sång, rim och ramsor samt barnens önskningar. Med de större barnen har vi temaarbete med färg och form där vi erbjuder olika material att skapa i och leka med.

Det viktigaste redskapet vi har för barnen är leken. Leken är grunden för all utveckling och lärande.

undefined