Sörgården

På Sörgården har vi en barngrupp med barn i åldrarna 2-5 år.

Vi utgår från varje enskilt barn för att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och utmanande. Barn och föräldrars behov tillgodoses på bästa möjliga sätt. Vi har ett tema-inriktat arbetssätt där barnens inflytande tillgodoses.

För våra äldsta barn har vi Mulleverksamhet där vi går till skogen och lär oss om djur och natur.

undefined