Om ULNA

Vi har idag 12 fristående förskolor i Alingsås, Nacka, Trollhättan, Täby och Uddevalla. 

ULNA strävar alltid efter att erbjuda de bästa förutsättningarna för att skapa trygghet för varje barn, vårdnadshavare och anställd. Detta lyckas vi med genom att låta barnen utvecklas i sin egen takt genom lek och nyfikenhet.  

"Att känna trygghet som barn, vårdnadshavare och anställd är ett av de mest grundläggande behoven för att kunna blomma ut och utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar." 

För att säkerställa tryggheten har vi väl utformade rutiner för fortbildning inom säkerhetsområden såsom t.ex. HLR, ergonomi, brand och olycksfall.

ULNA står för:

UTVECKLING– Vi skall ge barnen goda utvecklingsmöjligheter i lek, utvecklande upplevelser och aktiviteter i trygga, utmanande miljöer. Detta skall ske i nära samarbete med föräldrarna. (”Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande.” Citat Rev. Lpfö 98)

LEK– Vi anser att leken är barnets viktigaste redskap för att barnen skall utvecklas. Leken skall ha en central plats i förskolans dagliga verksamhet. Leken är mycket viktig för barns utveckling och lärande. (”Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan.” Citat Rev. Lpfö 98)

NÄRHET– Barnen skall uppleva närhet och omsorg från engagerade och kompetenta pedagoger. (”Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.” Citat Rev. Lpfö 98)

ANSVAR– Vi skall succesivt utifrån barnens förutsättningar ge dem mer och mer ansvar. Förskolan skall sträva efter att varje barn tar ansvar för sina handlingar. Ge dem möjlighet att uttrycka egna behov och känslor samt förståelse för andras behov och känslor. (”Verksamheten skall bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet.” Citat Rev. Lpfö 98). 

Se hela läroplanen, lpfö98, här!