Mellangården

På Mellangården har vi barn i åldrarna 2-5 år.

Verksamheten präglas av barnens behov. ALLA skall känna sig lika värdefulla och lära sig ett naturligt förhållningssätt till kamrater. Vi arbetar med att se hela barnet och vad barnet kan.

Lärandet skall vara lustfyllt och lekfullt.

undefined