ULNA ABBesöks- och postadress:

ULNA Förskolor
Kardanvägen 37, Hus 4
461 38 TROLLHÄTTAN
Fakturaadress för leverantörsfaktura:
ULNA AB (förskolans namn)
Kund-id PDC3053
FE 595
105 69 STOCKHOLM

E-post för leverantörsfaktura: PDC0000@privatgirot.se

Övrig leverantörsfaktura info: billbox@ulna.se


Kunder, fakturaservice:

Telefontid: Mån-Tors, kl. 10-11

Tel: 0739-88 44 47
E-post:  fakturaservice@ulna.se

Löneservice:
E-post:  loneservice@ulna.se


Hemsida ULNA Norge:
ulna.no

Hemsida ULNA Tyskland:
ulna-kita.de

Tyck till om vår verksamhet

Att få synpunkter i vårt arbete ger oss värdefull information och möjligheten att utveckla vår verksamhet. Vi vill använda gärna att kontakta oss om du har klagomål, förslag till förbättringar eller vill ge oss beröm. Jag första hand kan du vända dig till den pedagog som står dig närmast. Om du vill gå vidare med synpunkten vänder du dig till din förskolas rektor. Du kan också lämna dina synpunkter / klagomål på en särskild blankett. Du hittar även blanketten anslagen på ditt barns förskola.

Feedback till oss

Återkoppling om dina och dina barn upplevelser i vår daghem är värdefull för oss. Om du vill klaga, föreslå förbättringar eller beröm något kan du vända dig till personalen eller rektor. Om du inte vill prata med personalen eller rektor eller om du inte tror att de kan lösa ditt problem kan du vända dig till operatören på ULNA AB. Du kan också använda denna formel . Du hittar också blankettanslag på dina barn förskola.


Ledning / Administration

Elin Johansson
VD
(+46) 707-66 22 94
Hanna Olofsson
Verksamhetschef
(+46) 739-39 98 31
Mia Berg
Bitr. Verksamhetschef
(+46) 722-50 36 67
Sara Antic
Ekonomichef
(+46) 739-88 18 70
Anna Boström
Administratör
(+46) 739-88 08 30
Rebecka Olsson
Löneadministratör
(+46) 739-88 82 98
Birgitta Andersson
Ekonomihandläggare
(+46) 739-88 44 43
Cathrine Andersson
Redovisningsassistent (Föräldraledig)
Sylvia Olsson
Ekonomiassistent
(+46) 739-80 27 00

Specialpedagog & Förskolechefer

Britt Berntsson
Rektor Uddevalla, Dahlgrenska & Äventyrets förskolor
(+46) 739-88 11 77
Mia Berg
Rektor Trollhättan, Smultronets förskola
(+46) 722-50 36 67
Ida Frisk
Rektor Uddevalla, Kurveröds & Helenedals förskolor
(+46) 739-85 93 00
Anna-Sofia Johansson
Rektor Uddevalla, Fasseröds & Klippans förskolor
(+46) 763-36 88 08
Anna Trossö
Rektor Uddevalla, Lancasters & Stumpans förskolor
(+46) 703-70-36 72
Elin Olsson
Rektor Uddevalla, Källdals, Sunningevägen & Misteröds förskolor
(+46) 761-07 39 75
Anna Nilsson
Specialpedagog Uddevalla & Trollhättan
(+46) 739-88 06 70
Catharina Pettersson
Rektor Alingsås, Rådmannens & Apelsinens förskolor
(+46) 739-85 93 02
Cecilia Klintorph
Rektor Täby, Tranans förskola
(+46) 722-50 36 68
Shaista Noralm
Rektor Älta, Förskolan I Ur & Skur Upptäckarna
(+46) 739-85 93 05