ULNA AB

Besöks- och postadress:
ULNA Förskolor
Kardanvägen 37, Hus 4
461 38 TROLLHÄTTAN


Fakturaadress för leverantörsfaktura:
ULNA AB (förskolans namn)
Kund-id PDC3053 >
FE 595
105 69 STOCKHOLM

E-post för leverantörsfaktura: faktura@ulna.se

Övrig leverantörsfaktura info: billbox@ulna.se

Kunder, fakturaservice:
Telefontid: Mån-Tors, 10-11
Tel: 0739-88 44 47
E-post: fakturaservice@ulna.se


Löneservice:
E-post: loneservice@ulna.se


Klagomålsrutin

Återkoppling av din och dina barns uppfattningar om vår verksamhet är värdefulla för oss. Om du vill klaga, föreslå förbättringar eller ge beröm kan du vända dig till personalen eller förskolans rektor. Om du inte vill prata med personalen eller rektor eller om du inte tror att de kan lösa ditt problem kan du vända dig till verksamhetschefen på ULNA AB. För att lämna ett skriftligt klagomål eller förbättringsförslag kan du antingen skriva ut blanketten eller lämna blanketten digitalt till oss

Complaint handling routines

Feedback of your and your children's perceptions of our business is valuable to us. If you want to complain, suggest improvements or give praise, you can contact the staff or the preschool principal. If you don't want to talk to the staff or the principal or if you don't think they can solve your problem, you can contact the operations manager at ULNA AB. To submit a written complaint or suggestion for improvement, you can either print the form or submit the form digitally to us.

Visselblåsare

Vi uppmuntrar alla medarbetare och övriga intressenter att rapportera misstänkta oegentligheter och/eller missförhållanden inom ULNA Förskolor. Du gör detta lättast genom att skicka ett mail till info@ulna.se, eller  Fyll i en anonym enkät här.
Läs ULNA förskolors Visselblåsarpolicy här.

Ledning / Administration

Elin Johansson
VD
0707-66 22 94
elin@ulna.se
Elisabeth Lyche
Verksamhetschef
0739-39 98 31
elisabeth@ulna.se
 
Catharina Nyberg Pettersson
Bitr. Verksamhetschef
0739-85 93 02
catharina@ulna.se
Sara Antic
Ekonomichef
0739-88 18 70
sara@ulna.se
Rebecka Olsson
Löneadministratör
0739-88 82 98
rebecka@ulna.se
Frida Carlsson
Löneadministratör
0735-14 39 67
frida@ulna.se
Anna Boström
Administratör
0739-88 08 30
anna@ulna.se
Cathrine Andersson
Redovisningsassistent
0739-80 27 00
cathrine@ulna.se
Birgitta Andersson
Ekonomihandläggare
0739-88 44 43
birgitta@ulna.se

Rektorer, special- & utbildningspedagoger