ULNA AB

Besöks- och postadress:
ULNA Förskolor
Kardanvägen 37, Hus 4
461 38 TROLLHÄTTAN

Fakturaadress:
ULNA AB (förskolans namn)
Kund-id PDC3053
FE 595
105 69 STOCKHOLM

E-post: PDC0000@privatgiro.se

Övrig faktura info: billbox@ulna.se

Kund fakturaservice:
Telefontid: Mån-Tors kl. 10-11
Tel: 0739-88 44 47
E-post: fakturaservice@ulna.se

Löneservice:
E-post: loneservice@ulna.se


Hemsida ULNA Norge:
ulna.no

Hemsida ULNA Tyskland:
ulna-kita.de

Tyck till om vår verksamhet

Att få synpunkter på vårt arbete ger oss värdefull information och möjlighet att utveckla vår verksamhet. Vi vill därför gärna att du kontaktar oss om du har klagomål, förslag till förbättringar eller vill ge oss beröm. I första hand kan du vända dig till den pedagog som står dig närmast. Om du vill gå vidare med synpunkten vänder du dig till din förskolas förskolechef. Du kan också lämna dina synpunkter/klagomål på en särskild blankett. Du hittar även blanketten anslagen på ditt barns förskola.

Feedback to us

Feedback concerning your and your child’s experiences in our daycare is valuable to us. If you wish to complain, suggest improvements or praise something you can turn to the staff or the preschool director. If you don’t wish to speak to the staff or the preschool director or if you don’t think they can solve your problem you can turn to the head of operations at ULNA AB. You can also use this form. You will also find the form appropriations at your child's preschool.


Ledning / Administration

Elin Johansson
VD - föräldraledig från 1 april 2017
Hanna Olofsson
Verksamhetschef
(+46) 739-39 98 31
Mia Berg
Bitr. Verksamhetschef
(+46) 722-50 36 67
Sara Antic
Ekonomichef / Koncernekonomichef
(+46) 739-88 18 70
Anki Rieck
Ekonom
(+46) 739-85 93 03
Birgitta Andersson
Administratör
(+46) 739-88 44 43
Anna Boström
Administratör
(+46) 739-88 08 30
Rebecka Olsson
Löneadministratör
(+46) 739-88 82 98

Specialpedagog & Förskolechefer

Magnus Karlsson
Bitr förskolechef kök & städ Uddevalla, Tf förskolechef Uddevalla Lancaster & Kurveröds förskolor
(+46) 708-17 41 18
Britt Berntsson
Förskolechef Uddevalla, Dahlgrenska & Killingens förskolor
(+46) 739-88 11 77
Lena Johansson
Förskolechef Uddevalla, Helenedal & Klippans förskolor
(+46) 739-85 93 00
Mia Berg
Tf. Förskolechef Uddevalla, Fasseröds förskola & Trollhättan, Smultronets förskola
(+46) 722-50 36 67
Anna Tano
Specialpedagog Uddevalla & Trollhättan
(+46) 739-88 06 70
Catharina Pettersson
Förskolechef Alingsås, Rådmannens & Apelsinens förskolor
(+46) 739-85 93 02
Cecilia Klintorph
Förskolechef Täby, Tranans förskola
(+46) 722-50 36 68
Shaista Noralm
Förskolechef Älta, Förskolan I Ur & Skur Upptäckarna
0739-85 93 05