Välkommen!

Lancasters förskola ligger centralt i Uddevalla med närhet till både skog och hav. Vi har även närhet till bibliotek, badhus och museum.

Våra tankar och värderingar:

  • Vi utgår från varje enskilt barn för att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och utmanande
  • Barn och föräldrars behov tillgodoses på bästa möjliga sätt
  • I verksamheten skall alla känna sig lika värdefulla och lära sig ett naturligt förhållningssätt till kamrater
  • Vi har ett föräldraråd som skall fungera som ett forum för informationsutbyte, spridande av idéer och diskussion kring gemensamma frågor för hela förskolan
  • Vi är ute i alla väder och fångar naturupplevelser och årstidernas växlingar. Vi har deltagit i projektet "grönare uterum" för att kunna utveckla vår gård
1 2 3 4 5 6


Läs mer om hur du gör för att ställa ditt barn i kö till våra förskolor under rubriken "Sök Förskoleplats" 

Varmt välkommen till Lancasters förskola!