Elefanten

På Elefanten jobbar vi mycket med språket. Detta märks genom att vi ”ramsar” och sjunger mycket samt läser sagor.

Rörelse har vi alltid som en röd tråd i vår verksamhet. Skogen har vi inpå knuten och vi är där så ofta vi kan. Vi väver även in matematiken i vår dagliga verksamhet: vid matbordet, i ”ramsandet”, vid påklädning, i samlingen o.s.v. Vi arbetar ständigt med att öka barnens självständighet och självtillit, bl.a. genom att barnen får ansvarsuppgifter. 

Barnen har stora möjligheter att utvecklas i sin skapande förmåga i vår fina ateljé där de har tillgång till det mesta. Ateljén används flitigt. Barnen har också tillgång till flera olika material som inbjuder till konstruktionslekar.

undefined