Lejonet

Lejonet är en yngrebarnsavdelning där barnen är 1-3 år. 

Här på Lejonet strävar vi efter att barnen ska bli självständiga individer. Att de ska känna trygghet och tillit till sin egen förmåga. 

Utflykter till skogen är en stor del av vår verksamhet. Vi arbetar med att barnen ska utveckla sin empati och värna om sina medmänniskor samt djur och natur. 

Vi lägger stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och tar tillvara på deras nyfikenhet. Med hjälp av sagor, sånger, rim och ramsor får barnen möjlighet till utveckling av språket. 


undefined