Giraffen

På giraffen, som är en avdelning för de lite större barnen, lägger vi vårt fokus på motoriken, sagan, språket och framförallt leken. För att varje barn ska kunna ta till sig så mycket som möjligt av vår pedagogiska verksamhet delar vi ofta in oss i små grupper under våra aktiviteter.

Aktiviteter som återkommer varje vecka är gymnastik, skogspromenad, sångsamling samt daglig utevistelse.

undefined