Välkommen!

Fasseröds förskola ligger i nybyggda lokaler med naturen inpå knuten. Vi har härliga rum som lockar till lek och aktivitet. På vår gård har vi gott om plats för lek och rörelse med gungor, sandlådor, cyklar, klätterställning mm.

Våra tankar och värderingar:

  • Språket och sagan genomsyrar verksamheten, och vi har byggt upp ett eget litet bibliotek på förskolan.
  • Vi vill att barnen på ett lekfullt sätt får möjlighet att utvecklas. Vi lägger stor vikt vid att planera verksamheten så att barnen får goda möjligheter till varierade lekar både inomhus och utomhus. Den språkliga utvecklingen hos barnen vill vi stärka genom dagliga språklekar/övningar, samtal och sagoläsning.
  • Naturupplevelser i vår närliggande miljö och utrymme för lek och rörelse både inne och ute är en del av barnens vistelse hos oss.
  • Vi eftersträvar möjligheten att vistas i små, åldersindelade grupper för att stimulera lärande och lek. Vi vill att alla ska känna sig välkomna, delaktiga och bli bekräftade varje dag.
  • Vi lyssnar på barnen och är lyhörda för deras intressen i allt vi gör.  
1 3 4 6 5


Läs mer om hur du gör för att ställa ditt barn i kö till våra förskolor under rubriken "Sök Förskoleplats".

Varmt välkommen till Fasseröds förskola!