Öppettider

Våra öppettider är just nu kl. 06.15-18.00.
Det är barnens behov av vistelse på förskolan som ligger till grund för våra tider.

Stängningsdagar

  • Vi stänger 2 ggr/termin för planeringsdag/fortbildning
  • Under sommaren stänger alla utom en av våra förskolor i Uddevalla under 4 veckor och då erbjuds barnen plats på vår Sommarförskola.
Vi öppnar och stänger även på Torget, där barnen får en mjuk start och ett lugnt avslut på dagen. Vi arbetar med rotation i arbetslagen en gång per år, då en pedagog från varje avdelning byter hemvist. Man lär känna alla barn, man får en god gemenskap i huset och pedagogerna utvecklas hela tiden.