Bikupan

Förskolan består av fyra avdelningar, Myggan och Bikupan för de yngre barnen och Getingboet och Humlan för de äldre barnen.

Våra lokaler är ljusa, inspirerande och genomtänka. I centrum på förskolan finns Torget, där barnen möter varandra från de olika avdelningarna ibland i mindre grupper och ibland tillsammans allihop. Vi öppnar och stänger även på Torget, där barnen får en mjuk start och ett lugnt avslut på dagen. Vi arbetar med rotation i arbetslagen en gång per år, då en pedagog från varje avdelning byter hemvist. Man lär känna alla barn, man får en god gemenskap i huset och pedagogerna utvecklas hela tiden.