Välkommen!

Källdals förskola är byggt 1977 och ligger i Herrestad. Gården är stor och spännande, en plats för barns kreativitet, lek och lärande. Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat, vilket innebär att vi ser barnen som rika på resurser och uttryckssätt och vi lär tillsammans med dem.

Förskolan består av fyra avdelningar, Myggan och Bikupan för de yngre barnen och Getingboet och Humlan för de äldre barnen. Våra lokaler är ljusa, inspirerande och genomtänka. I centrum på förskolan finns Torget, där barnen möter varandra från de olika avdelningarna ibland i mindre grupper och ibland tillsammans allihopa.

Kulturförskola
En bas att kunna utveckla de 100 språken. Förskolan har en kulturprofil vilket innebär att vi arbetar medvetet med att ge barnen möjlighet att uppleva kulturevenemang. 

Grön flagg
Lärande för en hållbar framtid
Källdals förskola har Grön Flagg och arbetar medvetet med miljön i ett gemensamt projekt. Vi vill väcka ett intresse för naturkunskap, växter och djurliv. Vi observerar vad som händer i naturen under de olika årstiderna och varje avdelning fördjupar sig i olika delar.

Föräldraråd
Samverkan genom delaktighet
På förskolan har vi ett föräldraråd. Våra möten är öppna för alla föräldrar, men föräldrarådet har som uppgift att föra fram önskemål och delge alla om vad som händer på förskolan. Vi tycker att föräldrars delaktighet är mycket viktigt, och en tillgång i verksamheten. Många föräldrar kommer därför gärna på besök till förskolan där de kan vara delaktiga i verksamheten, och se vad barnen gör och hur de samspelar med andra barn.

Värdeord
Demokrati Trygghet Utforskande Mångfald
Verksamheten på vår förskola utgår från de fyra värdeord som vi har enats om: Demokrati, Trygghet, Utforskande och Mångfald. Allt vi gör tillsammans med barnen är utifrån läroplanen och våra värdeord i grunden. Vårt prioriterade mål är Språkutveckling. Vår pedagogik och barnsyn är inspirerat av Reggio Emilias förhållningssätt, vilket innebär att vi ser barnet som kompetent, nyfiket och med en stor vilja att lära. 

Foraldrarad Gronflagg Kultur malning

Läs mer om hur du gör för att ställa ditt barn i kö till våra förskolor under rubriken "Sök Förskoleplats" 

Varmt välkommen till Källdals förskola!