Igelkotten

Barnens första tid i förskolans värld börjar hos oss på Igelkotten!

Då barnen hos oss är de allra yngsta på förskolan (1-2år) har vi lagt stort fokus på att anpassa vår miljö, såväl inne som ute, för de yngsta barnens behov. På Igelkotten vill vi för alla barn skapa trygghet i barngruppen - känsla av tillhörighet och sammanhang. Varje enskilt barn skall känna sig sett och bekräftat av oss pedagoger samt de andra barnen i gruppen.

I vår verksamhet lägger vi stort fokus på den fria leken, utevistelse och skapande verksamhet där barnen främjas att utveckla sin nyfikenhet och lust, samt förmåga att leka och lära.

Utifrån barnens intressen och lust till att lära, läroplanen, utveckling och omsorg har vi på Igelkotten valt att prioritera följande områden i vår verksamhet:

  • Rutiner – Trygghet
  • Omsorg – Respekt och empati för varandra
  • ”Vi-känsla” – tillsammans skapar vi med hjälp av kroppen, rösten m.m.

undefined