Välkommen!

Dahlgrenska förskolan ligger centralt belägen bakom sjukhuset med närhet till natur, museum och bibliotek. Vår gård är stor och lummig med berg och träd som väcker lust till lek och utmanar barnens motorik. Vi har personal på förskolan som talar svenska, albanska och arabiska.

Våra tankar och värderingar:

 • Dahlgrenska förskolan är uppbyggd utifrån vår syn på det kompetenta barnet som vill kan och duger som det är.
 • Vi arbetar utifrån långtgående projekt som är gemensamt för alla avdelningar. Ett gemensamt tema som utvecklas utifrån barnens intressen och frågor. Vi lägger stor vikt på barns 100 språk vilket innebär att alla barn ska få uttrycka sig många olika sätt såsom skapande i ateljén, dans, musik, drama, lera, naturmaterial…
 • Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som ger oss och barnen möjlighet att reflektera över våra upplevelser tillsammans. Vi är medforskande pedagoger som utforskar, upptäcker och lär i ständig dialog med barnen, tillsammans skapar vi kunskap.
 • Vi använder UNIKUM, ett webbaserat verktyg där föräldrar kan följa förskolans och sitt eget barns lärande.
 • Vi har en pedagogisk miljö som lockar barnen till nyfikenhet och undersökande
 • Vi lägger stor vikt på barns språkutveckling, vi värnar om barnboken och använder tecken som stöd i verksamheten.
 • Våra gemensamma värdeord på ULNA Förskolor och Dahlgrenska är
  Utveckling & utforskande
  Lärande lek
  Närhet & nyfikenhet
  Ansvar & hållbarhet
1 2 3 4 5

 

Läs mer om hur du gör för att ställa ditt barn i kö till våra förskolor under rubriken "Sök Förskoleplats". 

Varmt välkommen till Dahlgrenska förskola