Välkommen!

Dahlgrenska förskolan ligger centralt belägen bakom sjukhuset med närhet till natur, museum och bibliotek. Vår gård är stor och lummig med berg och träd som väcker lust till lek och utmanar barnens motorik.

Vi stävar efter att tillämpa demokratiska principer och göra barnen delaktiga och medvetna om sina rättigheter. Barnen är delaktiga i dokumentationsprocesser, i skapandet av våra lärmiljöer och de ges förutsättningar att utvecklas efter egen förmåga.

Vi arbetar gemensamt i vårt projekt ”Hållbar utveckling”, där barnen undervisas i bla. måltidspedagogik, språkutveckling, naturvetenskap. Ur barnens intressen och nyfikenhet skapas undervisning samt rika tillfällen till utforskande och lärande. Genom måltidspedagogiken har barnen mött olika grönsaker och utforskat/undersökt med alla sina sinnen och har mött vårt projektarbete på olika sätt på våra olika avdelningar. Vi möter naturen och vår närmiljö tillsammans för att skapa och etablera ett medvetet förhållningssätt till hållbar utveckling och empati för vår omvärld och varandra.

På förskolan arbetar vi med pedagogisk dokumentation som ger oss och barnen möjlighet att reflektera över våra upplevelser tillsammans. Barnen använder digitala verktyg för att dokumentera sina lärprocesser genom bild och film (ipad, microskopägg och greenscreen). Vi är medforskande pedagoger som utforskar, upptäcker och lär i ständig dialog med barnen, tillsammans skapar vi kunskap.

Vi använder UNIKUM, ett webbaserat verktyg där vårdnadshavare kan följa sitt eget barns lärande och få information från förskolan.

Dahlgrenska förskola är en plats för barn och pedagoger att utvecklas tillsammans!
”Mitt agerande påverkar ditt,
d
itt agerande påverkar mitt,
vårt agerande påverkar allt.”

Dahlgrenska3 Dahlgrenska4 Dahlgrenska5 Dahlgrenska6 Dahlgrenska7 Dahlgrenska8 Dahlgrenska9 Dahlgrenska2

Läs mer om hur du gör för att ställa ditt barn i kö till våra förskolor under rubriken "Sök Förskoleplats". 

Varmt välkommen till Dahlgrenska förskolan