Ekorren och Haren

Ekorren och Haren är Dahlgrenska förskolans två äldrebarnsavdelningar. 

Vi arbetar mycket med att ha en inbjudande miljö för lek och lärande på barnens nivå. Vi förändrar miljön efter barnens intressen och tydliggör vad barnen har att välja på med en valtavla. Vi delar en stor lummig och kuperad gård som lockar till rörelse och utforskande.

Musik, kreativt skapande, dans och rörelse, språk och kommunikation, naturvetenskap och vardagsmatematik genomsyrar vardagen.

Vi arbetar med samma projekt på hela förskolan men på olika sätt på avdelningarna utifrån barnens behov och intressen. Vi arbetar med projektet i små grupper för att barnen ska komma till tals och i större gruppen för gemenskapen. 

undefined