Välkommen!

Tranans förskola har ljusa och fräscha lokaler och ligger i ett trevligt villaområde i Näsbypark med allmänna lekplatser och fina naturområden i närmiljön. Vår utegård är utrustad med motoriskt inspirerande, utmanande lekredskap och uppbyggda små uterum för olika lekar.

Våra tankar och värderingar:

  • Vi vill ge barnen en bra mix mellan styrda och fria aktiveter där vi försöker ta tillvara på barnens behov och intressen. Barnen ska även lära sig att visa hänsyn och hjälpa varandra och att alla människor är lika mycket värda.
  • Vi vill ge barnen en positiv framtidssyn som präglas av: ”Jag kan!” Det är också viktigt för oss att barnen känner sig trygga på förskolan och att de tycker att det är roligt att vara här.
  • Vi lägger stor vikt vid att föräldrasamarbetet ska fungera bra. Alla föräldrar ska känna sig trygga när de lämnar sina barn på Tranan. De ska känna förtroende för Tranans personal, arbetssätt och bli respekterade.
  • Vi vill att barnen ska känna trygghet och lära genom lek och socialt samspel.
  • Vi vill att barnen ska känna förståelse och ha respekt för alla människors lika värde samt allt annat levande i vår miljö. Därför hjälper vi barnen att lösa konflikter vid behov och ser vår utevistelse som en viktig del av dagen
  • Vi försöker motverka traditionella könsmönster och könsroller. Därför ger vi pojkar och flickor samma möjlighet att prova och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar
  • Vi lägger grunden för ett livslångt lärande. Därför är vår verksamhet trygg, rolig och lärorik för alla barn
  • Vi strävar efter att barnen utvecklar självständighet och tillit. Därför ger vi dem ansvar efter förmåga och möjligheten att prova sig fram i olika situationer
1 2 3 4 5 6 7 8


L
äs mer om hur du gör för att ställa ditt barn i kö till våra förskolor under rubriken "Sök Förskoleplats".

Varmt välkommen till Tranans förskola!