Röd & Gul Trana

Leken är en viktig del i ett barns utveckling och grunden för ett livslångt lärande. Därför är vår verksamhet trygg, rolig och lärorik för alla barn. Vi vill att barnen utvecklar självständighet och tillit. Vi ger dem därför ansvar efter förmåga och möjligheten att prova sig fram i olika situationer.

Vi vill ge barnen en bra mix mellan styrda och fria aktiveter där vi försöker ta tillvara på barnens behov och intressen. Vi vill ge barnen en positiv framtidssyn som präglas av: ”Jag kan!”  

undefined