Välkommen!

Sunningevägens förskola, som är belägen vid foten av Sunningebacken, har fyra avdelningar, två för de yngre barnen, Sillen och Maneten, och två för de äldre barnen, Makrillen och Sjöstjärnan. Avdelningarna samarbetar mycket för att fler miljöer och kompetenser skall komma barnen tillgodo. Vi pedagoger roterar inom de olika arbetslagen för att inte stagnera i ”sitt” arbetslag, utan är alltid redo för att utvecklas som pedagoger och i verksamheten med barnen. Barnen blir då också trygga med fler vuxna.

Flera uttryckssätt 
En bas att kunna utveckla de 100 språken
För oss är det viktigt att ge utrymme för barns olika uttryckssätt, att få prova och lära genom "De 100 språken", tex genom musik, teknik, drama, konstruktion och skapande verksamhet av olika slag. 

Lek och lär
Miljöer som inspirerar
Förskolans miljöer är ett av våra främsta verktyg. De ska locka barnen till lek, lärande och utforskande, både inne och utomhus. Miljöerna är föränderliga utifrån gruppens intressen och behov. Förskolan är barnens arena och därför är möbler och inredning anpassad efter dem.

Föräldraråd
Samverkan genom delaktighet
På förskolan har vi ett föräldraråd. Våra möten är öppna för alla föräldrar, men föräldrarådet har som uppgift att föra fram önskemål och delge alla om vad som händer på förskolan. Vi tycker att föräldrars delaktighet är mycket viktigt, och en tillgång i verksamheten. Många föräldrar kommer därför gärna på besök till förskolan där de kan vara delaktiga i verksamheten, och se vad barnen gör och hur de samspelar med andra barn.

Värdeord
Demokrati, trygghet, utforskande och mångfald
Verksamheten på vår förskola utgår från de fyra värdeord som vi har enats om: Demokrati, Trygghet, Utforskande och Mångfald. Allt vi gör tillsammans med barnen är utifrån läroplanen och våra värdeord i grunden. Vårt prioriterade mål är Språkutveckling. Vår pedagogik och barnsyn är inspirerat av Reggio Emilias förhållningssätt, vilket innebär att vi ser barnet som kompetent, nyfiket och med en stor vilja att lära. 

Lek Målning Uttryck


Läs mer om hur du gör för att ställa ditt barn i kö till våra förskolor under rubriken "Sök Förskoleplats" 

Varmt välkommen till Sunningevägens förskola!