Öppettider

Våra öppettider är just nu kl. 06.15-18.00.
Det är barnens behov av vistelse på förskolan som ligger till grund för våra tider.

Stängningsdagar

  • Vi stänger 2 ggr/termin för planeringsdag/fortbildning
  • Under sommaren stänger alla utom en av våra förskolor i Uddevalla under 4 veckor och då erbjuds barnen plats på vår Sommarförskola.