Välkommen!

Äventyrets förskola (fd Fjällrävens förskola) ligger på Södra Dalaberg i ett naturskönt villaområde med närhet till skogen. 
Till dessa lokalerna flyttar under sommaren 2020 vår verksamhet från killingens förskola på Bleket.


Våra tankar och värderingar:

 • Vår förskola är uppbyggd utifrån vår syn på det kompetenta och medforskande barnet, som vill kan och duger. Hos oss har alla ett ansvar, inflytande och delaktighet, såväl barn som vuxna. 
 • Vi arbetar med långtgående projekt som är gemensamt för alla avdelningar. Ett gemensamt tema som utvecklas utifrån barnens intressen och frågor. I projektet lägger vi stor vikt på barns 100 språk, vilket innebär att barn ska få uttrycka sig på många olika sätt såsom skapande i ateljén, dans, musik, teater, lera…. Vi lägger också stor vikt på barns språkutveckling naturvetenskap och teknik.
 • Vi arbetar med pedagogisk dokumentation. På det viset blir lärandet och verksamhetens innehåll väl synligt. På ULNAs förskolor har vi det webbaserade verktyget Unikum där föräldrar kan följa förskolans och sitt eget barns lärande.
 • Våra gemensamma värdeord på Ulna och Killingen är
  Utveckling & utforskande
  Lärande lek
  Närhet & nyfikenhet
  Ansvar & hållbarhet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 
Läs mer om hur du gör för att ställa ditt barn i kö till våra förskolor under rubriken "Sök Förskoleplats".

Varmt välkommen till Äventyrets förskola