Öppettider

Våra öppettider är just nu kl. 06.00-18.00.
Det är barnens behov av vistelse på förskolan som ligger till grund för våra tider.

Stängningsdagar

  • Vi stänger 2 ggr/termin för planeringsdag/fortbildning.
  • Under sommaren stänger alla utom en av våra förskolor i Uddevalla under 4 veckor och då erbjuds barnen plats på vår Sommarförskola.

En dag på förskolan

6.00  Förskolan öppnar för dagen
8.00  Serveras frukost

Under förmiddagen arbetar vi i mindre grupper utifrån vårt gemensamma projekt. Vi utforskar och upptäcker både ute och inne.

Vi avbryter för lunch ca 11.00 till 11.30

Efter lunch återgår vi till våra små grupper.

14.30 äter vi mellanmål
16.45 Samlas vi på en avdelning eller ute för att avsluta dagen
18.00 Personalen turas om att stänga förskolan 

Vi är ute alla dagar och i alla väder!