Tillgänglighetsredogörelse

ULNA AB är ansvarig för ulna.se. Målet är att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur ulna.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Vad är digital tillgänglighet?
Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning eller funktionsvariation. Alla ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om man behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet (WCAG 2.1). I korthet kräver lagen tre saker:
-Publicering av tillgänglighetsutlåtande
-Möjlighet för användare att påtala brister
-Följandet av WCAG 2.1 - nivå AA

Hur tillgänglig är ulna.se?
Vi jobbar just nu med att utvärdera tillgängligheten och beräknar vara klara med detta arbete under hösten 2021.
Eftersom lagen kräver att vi gör det möjligt för användare att påtala brister avseende hemsidans tillgänglighet kan användare skicka ett mejl till info@ulna.se för att kontakta oss angående eventuella brister. I mejlet skriver ni ert klagomål och gärna förslag på förbättring samt era kontaktuppgifter så vi kan återkoppla till er. Klagomål går till de personer vi anser berörda inom vår organisation.