Ambition

Vår ambition är att varje barn skall få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid Leken som skall främja varje barns utveckling och lärande.

Genom att skapa en miljö med trygghet och lyhördhet vill vi uppnå Närhet till både barn/vuxna. Vi vill hjälpa barnen att ta Ansvar för sig själva och sin omgivning.

Fokusen i verksamheten skall alltid ligga på barnets nutida och framtida behov. 

Inom vår organisation tror vi starkt på att alla barn är och skall få vara olika och unika. Därför uppmuntrar vi det genom att varje förskola får utveckla sin egen speciella miljö och inriktning som utvecklar barnen och förskolan åt det håll som känns mest naturligt och givande.

På en ULNA förskola läggs en grund så att barnet skall kunna känna nyfikenhet, lust och vilja att lära sig mer.

Det livslånga lärandet sker varje dag, i alla aktiviteter på förskolan och i samspelet mellan barnen samt mellan barnen och vuxna.