Välkommen!


Strumpans Förskola ligger söder om Uddevalla och riktar sig mot skapande verksamhet och Reggio Emilia. Här har vi nära till såväl skog och hav, som bibliotek och kommunikationer. Vi har fem avdelningar varav två småbarnsavdelningar. I anslutning till förskolan har vi också ett litet fritidshem med stora möjligheter.

K
ulturförskola
En bas att kunna utveckla de 100 språken
Förskolan har en kulturprofil vilket innebär att vi arbetar medvetet med att ge barnen möjlighet att uppleva kulturevenemang. Detta yttrar sig i att vi besöker Bohusläns museum för att titta på utställningar och delta i skapande verksamhet. 


Ateljén
Utforskande, kreativitet och reflektion
Vi har här på förskolan en egen ateljé där barnen får komma på besök i små grupper och utforska olika material och färger tillsammans. Vi anser inte att det viktigaste är att producera något, utan det är stegen på vägen dit. Genom att låta fantasin och kreativiteten få fritt spelrum tillsammans med andra som skapar tror vi ger viktiga verktyg man har till stor nytta av senare i livet. Vi vill också att ateljén ska vara en plats för reflektion. Ett rum där barnen får tid och rum att sjunka ner i soffan med sina tankar och tillsammans med sina vänner läsa en bok eller spela ett spel.

Föräldraråd
Samverkan genom delaktighet
På förskolan har vi ett föräldraråd. Våra möten är öppna för alla föräldrar, men föräldrarådet har som uppgift att föra fram önskemål och delge alla om vad som händer på förskolan. Vi tycker att föräldrars delaktighet är mycket viktigt, och en tillgång i verksamheten. Många föräldrar kommer därför gärna på besök till förskolan där de kan vara delaktiga i verksamheten, och se vad barnen gör och hur de samspelar med andra barn.

Värdeord
Demokrati Trygghet Utforskande Mångfald
Verksamheten på vår förskola utgår från de fyra värdeord som vi har enats om: Demokrati, Trygghet, Utforskande och Mångfald. Allt vi gör tillsammans med barnen är utifrån läroplanen och våra värdeord i grunden. Vårt prioriterade mål är språkutveckling. Vår pedagogik och barnsyn är inspirerat av Reggio Emilias förhållningssätt, vilket innebär att vi ser barnet som kompetent, nyfiket och med en stor vilja att lära. 

Atelje Föräldraråd Lek Målning


Läs mer om hur du gör för att ställa ditt barn i kö till våra förskolor under rubriken "Sök Förskoleplats" 

Varmt välkommen till Strumpans förskola!