Välkommen!

På Misteröds förskola finns två avdelningar, Lillmusslan och Stormusslan. Förskolan är belägen mitt i bostadsområdet i Misteröd och har nära till skogen och havet. Vi pedagoger som arbetar här, har en lång erfarenhet och vi är nyfikna och vill gärna fortsätta utvecklas i arbetet med barnen. Lokalerna är ljusa och inspirerande och lockar till lek och utforskande av alla slag. Miljön är anpassad efter barnens intresse, behov och ålder. Det är barnens egen kreativitet, deras tankar och funderingar som ligger till grund för hur vi pedagoger utformar verksamheten. 

Lek och lär
Miljöer som inspirerar
Förskolans miljöer är ett av våra främsta verktyg. De ska locka barnen till lek, lärande och utforskande, både inne och utomhus. Miljöerna är föränderliga utifrån gruppens intressen och behov. Förskolan är barnens arena och därför är möbler och inredning anpassad efter dem.

Flera uttryckssätt
En bas att kunna utveckla de 100 språken
För oss är det viktigt att ge utrymme för barns olika uttryckssätt, att få prova och lära genom "De 100 språken", tex genom musik, teknik, drama och konstruktion. Ateljéverksamhet är en viktig del på förskolan där allt från, färger, kol och lera får utforskas. 

Studiebesök
Utbyte av erfarenheter som inspirerar
På Misteröd har vi haft förmånen att få berätta om vår verksamhet för andra förskolor, eftersom vi regelbundet har studiebesök. Detta är jätteroligt och vi får på så sätt också utbyte av andra förskolors och pedagogers verksamhet och erfarenheter. 

Värdeord
Demokrati, trygghet, utforskande och mångfald
Verksamheten på vår förskola utgår från de fyra värdeord som vi har enats om: Demokrati, Trygghet, Utforskande och Mångfald. Allt vi gör tillsammans med barnen är utifrån läroplanen och våra värdeord i grunden. Vårt prioriterade mål är Språkutveckling. Vår pedagogik och barnsyn är inspirerat av Reggio Emilias förhållningssätt, vilket innebär att vi ser barnet som kompetent, nyfiket och med en stor vilja att lära. 

Malning Lek Uttryck


Läs mer om hur du gör för att ställa ditt barn i kö till våra förskolor under rubriken "Sök Förskoleplats" 

Varmt välkommen till Misteröds förskola!