Välkommen!

Klippans förskola ligger på en skogstomt i närheten av Tureborgs Centrum. Gården ger barnen möjlighet att träna sin motorik och lockar till lek och fantasi.

Våra tankar och värderingar:

  • Vi på förskolan jobbar för att barnen ska bli trygga och självständiga
  • Vi vill tillsammans med dig ge ditt barn en lustfylld och lärorik tid här hos oss som ger grunden till det livslånga lärandet
  • Barnens individuella utveckling och lärande dokumenteras i portfolio
  • Vi arbetar för att inte ha så många avbrott i barnens lek då leken är viktig och grunden till all utveckling och lärande
  • Vi lägger stor vikt för att stärka barnens språkmedvetenhet genom den dagliga dialogen med det enskilda barnet eller gruppen med bland annat sång, ramsor, spel, språkpåsar och sagor

1 2 3 5

 
Läs mer om hur du gör för att ställa ditt barn i kö till våra förskolor under rubriken "Sök Förskoleplats".

Varmt välkommen till Klippans förskola!