Välkommen!

Apelsinens förskola finns i stadsdelen Noltorp med närhet till Nolhaga park, Nolhaga berg och Mjörnstranden. Vi finns i nyrenoverade, fräscha lokaler med en trivsam utegård. Som extra bonus har vi en egen innegård där barnen kan hoppa hage, hopprep eller måla.

Vi ser naturen som en fantastisk plats för lek och utveckling. I den finns en spännande värld att upptäcka tillsammans med pedagoger och kamrater. Naturen kan vara ett lekrum, en matsal, en plats för konstruktion, en gymnastiksal eller ett ställe där man finner lugn och ro. Alla fyra avdelningar på förskolan går ut i naturen en eller flera dagar i veckan.

Vår syn på barns utvecklingsprocess
På Apelsinens förskola anser vi att barns utvecklingsprocess sker i det dagliga sampelet mellan barn och personal. Barn är meningssökande och tolkande varelser. Vi anser att det mesta som påverkar utvecklingsprocessen finns i vardagen, som vi vuxna formar – till stor del genom vårt sätt att tänka, agera och tala. Vårt mål med den pedagogiska verksamheten är att den ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. På förskolan arbetar vi temainriktat med utgångspunkt från läroplanens riktlinjer. Flödet av barnets tankar och idéer tas till vara i lärandet.

Våra tankar och värderingar:
  • Vi är flexibla i vårt arbets- och tankesätt
  • Vi lägger vår kraft på att lyfta det positiva och välfungerande. ”Det vi ger näring - det växer”.  
  • Hos oss blir alla sedda
  • Vi vill vara goda förebilder genom att vara hjälpsamma, trevliga, positiva och respektfulla
  • Här råder ett öppet och tillåtande klimat
  • Vi har roligt tillsammans
  • Alla barn är allas ansvar 
11 12 13 14 9 6 8 15 16 17


Läs mer om hur du gör för att ställa ditt barn i kö till våra förskolor under rubriken "Sök Förskoleplats".
För frågor om köplacering kan ni kontakta fakturaservice, 0739-88 44 47.

Varmt välkommen till Apelsinens förskola