Vitsippan

Vitsippan är en av två avdelningar för de lite yngre barnen på Kurveröds förskola.
  • Vi strävar vi efter att få trygga, lekfulla och glada barn som får utlopp för sin fantasi och kreativitet. 
  • Vi utmanar barnens språkutveckling genom sagor, sånger, rim och ramsor och vi använder oss av tecken som stöd till vårt talade språk.
  • Vi tar oss tid att LYSSNA på barnen och pratar MED dem.
  • Vi arbetar på ett temainriktat sätt som utvecklar barnens kreativitet och delaktighet samt språk, teknik och matematik på ett lekfullt sätt.
  • Vi går ut varje dag oavsett väder och leker på vår gård eller tar en promenad till närliggande skog och natur. 

Varje hösttermin påbörjar vi ett nytt temaarbete som har sin början i "sagans värld". Som avslutning på temat har vi vernissage i slutet av terminen.

Välkomna till oss på Vitsippan!

undefined