Tussilagon

Tussilagon är en av två avdelningar för de lite äldre barnen på Kurveröds förskola.

Avdelningen har stora luftiga lokaler som inbjuder till inspiration och lek. Vårt arbetssätt är temainriktat där vi jobbar med temat "Sagans värld". Det innefattar drama, språkövningar, matte, naturvetenskap, enkel teknik och skapande verksamhet.

Stående aktiviteter som vi har varje vecka är, "Mini-Röris", tema i skogen och alltid minst en utevistelse varje dag. Hos oss på Tussilagon har ni möjlighet att låna hem bokpåsar med sagoböcker. För våra blivande skolbarn har vi en egen verksamhet en förmiddag i veckan.

undefined