Gullvivan

Gullvivan är en av två avdelningar för de lite yngre barnen på Kurveröds förskola.

  • Vi arbetar på ett aktivt sätt så att man som barn skall känna sig trygg, bli sedd och bekräftad. Stort fokus lägger vi på att barnen skall utveckla sin nyfikenhet och lust att leka både inne och utomhus där vi har fina möjligheter med naturen runt knuten.
  • Vi har en liten fin gård som är anpassad efter de små barnen för att utveckla deras lek och fantasi. Vi strävar efter att vara ute så mycket som möjligt, minst en gång per dag.
  • Vi arbetar på ett tema-inriktat sätt där olika sagor skall ligga i fokus. Utifrån sagan får vi barnen att samspela med varandra och träna sin motorik. Även deras språkliga utveckling utmanas och de får lov att testa på att skapa och tillverka genom olika metoder.
  • För att barnens språkliga utveckling skall utmanas arbetar vi med rim och ramsor, sånger samt olika sagor. Vi använder oss av tecken som stöd till både de planerade aktiviteterna och i det vardagliga språket för att på olika sätt hjälpa till att stimulera språket.

Välkommen till oss på Gullvivan!

undefined