Torget

Förskolan har fyra avdelningar, två för de yngre barnen, Sillen och Maneten, och två för de äldre barnen, Makrillen och Sjöstjärnan.

Avdelningarna samarbetar mycket för att fler miljöer och kompetenser skall komma barnen tillgodo. Vi pedagoger roterar inom de olika arbetslagen för att inte stagnera i ”sitt” arbetslag, utan är alltid redo för att utvecklas som pedagoger och i verksamheten med barnen. Barnen blir då också trygga med fler vuxna.