Öppettider

Våra öppettider är just nu kl. 06.00-18.00.
Det är barnens behov av vistelse på förskolan som ligger till grund för våra tider.

Stängningsdagar

 • Vi stänger 2 ggr/termin för planeringsdag/fortbildning.
 • Under sommaren stänger alla utom en av våra förskolor i Uddevalla under 4 veckor och då erbjuds barnen plats på vår Sommarförskola.

En dag på förskolan

6.00  Förskolan öppnar för dagen på Vitsippan
7.50  Övriga huset öppnar och vi går över till våra egna avdelningar

8.00  Serveras frukost

Under förmiddagen och eftermiddagen arbetar vi med våra olika undervisningsgrupper i våra olika ämnen. Vi har delat in ämnen i fem olika delar: 

 • Språk
 • Ateljén
 • Bygg/teknik/matte/IKT
 • Natur/odling/skog
 • Drama/musik/rörelse

Barnen är indelade i fem olika grupper utifrån deras ålder som de vistas i undervisningstiden: 

 • Björnen
 • Lodjuret
 • Räven
 • Haren 
 • Ekorren 

11.30 serveras det lunch för alla!

Efter lunch har de barnen som behöver sovvila. De andra barnen har läsvila/vakenvila på respektive hemvist. Efter vilan går barnen till deras respektive grupp och har eftermiddagens undervisningspass. 

14.30 Serveras mellanmål

16.15 Samlas vi på Vitsippan eller utomhus för att avsluta dagen 
18.00 Personalen turas om att stänga förskolan 

Vi är ute i alla väder!