Hyddan

Hyddan är en av två avdelningar för de lite äldre barnen på Klippans förskola.

Här erbjuder vi en trygg och lärorik miljö och vi i jobbar kontinuerligt med kompis-tema. Vi går till skogen en gång i veckan där barnen får upptäcka och utforska naturen.  I skogen får de olika uppdrag och leka fritt. Vi har även gemensamma sångsamlingar och aktiviteter med avdelningen Tornet, där barnen bl.a. provar på matte, "Mini-Röris", bild, musik och olika experiment.

Utevistelsen är viktigt för oss varför vi är ute på gården minst en gång om dagen. Fördelen här är att vi har en stor och utmanande gård som inbjuder till spännande och äventyrliga lekar. 

För att stärka barnens språkutveckling arbetar vi dagligen med sång, sagor, rim och ramsor. 

Vi strävar efter så få avbrott som möjligt i barnens lek då den är väldigt viktig hos oss.

undefined