Borgen

Borgen är en av två avdelningar för de minsta barnen på Klippans förskola.

Vi har en fin gård med naturen inpå knuten som lockar till lek och fantasi. Vi strävar efter att vara ute så mycket som möjligt. Sagor, rim och ramsor använder vi varje dag för att stimulera barnens språkutveckling och nyfikenhet kring språk.

Leken är grunden för all utveckling och lärande och viktigt för att lära sig det sociala samspelet. Genom leken stimuleras barnens fantasi, kreativitet och motorik.

Trygghet, kramar och glädje är i fokus för vår verksamhet.

undefined