Humlan

Humlan är en av våra avdelningar för de lite äldre barnen.

Här arbetar vi för att ha en rolig, trygg och lärorik miljö för barnen att vistas i. Samtidigt ska miljön locka till utmaningar och lek för det livslånga lärandet. Vi arbetar mycket med skapande aktiviteter och språkstimulans med hjälp av sagor, rim & ramsor, sång & musik m.m. 

undefined