Välkommen!

Vår förskola ligger naturskönt belägen, vid Ältaberg i Hedvigslund, på en stor tomt för rika naturupplevelser. Verksamheten bedrivs huvudsakligen utomhus i "Ur och Skur" med naturen som kunskapskälla. 

Våra tankar och värderingar:

  • Grundidén med pedagogiken är att barns behov av rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Målet är att ge en bättre kunskap om naturen som i sin tur ger en naturkänsla och en ökad förståelse för sambanden i naturen.
  • I naturen lär sig barnen att ta ansvar, att vara rädda om och visa hänsyn till andra människor, djur, naturen och att uppleva naturen och alla dess växlingar.
  • Naturen används för att skapa en stimulerande och utvecklande lärandemiljö där barnen får hjälp i sin utveckling av det som finns i naturen.Barnen lär sig med sina sinnen genom att smaka, lukta, känna lyssna och jämföra det som finns på ängen, i skogen och vid sjön.
  • Vi övar och tränar upp grovmotoriken genom att balansera, krypa, hoppa och klättra.
  • Lek får stor tid i vår verksamhet eftersom den är viktig för barns utveckling. Det är i leken barn lär sig att umgås med andra.
  • På förskolan i Ur och Skur Upptäckarna vill vi att barnen ska få hjälp i sin egen utveckling av sådant som finns i naturen. Barn behöver röra sig på ojämt underlag för att utveckla sina muskler.
  • De små barnen leker i naturen, de lär sig balansera, krypa, hoppa, åka kana, klättra på trädstammar och mossiga stenar. Barnen övar sina sinnen, sin kropp och fantasin får näring.
  • De större barnen som är mer vetgiriga får genom lek lära sig mer om naturen och sambanden i den. De får också prova på att göra upp eld, att hantera slidkniv och kompass, att bygga vindskydd och mycket annat spännande.
  • Sagostund och vila kan bli på liggunderlag på en skön plats i skogen eller under ett susande träd på vår fina tomt. Är vi blöta och kalla vilar vi, värmer oss och myser inomhus.

2 3 4 5 6 1

Läs mer om hur du gör för att ställa ditt barn i kö till våra förskolor under rubriken "Sök Förskoleplats".

Varmt välkommen till I Ur & Skur Upptäckarna!