Välkommen!

Vi på Smultronets förskola vill ge barnen olika upplevelser och lärtillfällen varje dag i våra olika lekmiljöer både inomhus och utomhus. Vi anpassar och skapar våra lekmiljöer efter barnens intressen och lek. På Smultronet har vi två avdelningar, Äventyrarna ca 3-5 år och Klurisarna 1-3 år. Vi pedagoger värnar om alla barn och arbetar i storarbetslag. Vi öppnar och stänger förskolan tillsammans. Vi ser alla barn som våra. Varje dag leker vi ute i alla väder på vår fina gård. Äventyrarna går på promenader eller till något spännande skogsområde minst en gång i veckan. Klurisarna har som mål att alla barn ska vara trygga på våra gårdar och komma iväg på någon promenad i närområdet. 

Vår barnsyn utgår från det kompetenta barnet och vi arbetar för att skapa förutsättningar för barnets utveckling och lärande. Vi arbetar för en jämställd förskola där vi ser individen och inte låter kön, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning påverka hur vi behandlar varandra.

I samband med N3 Kulturbyrå kan vi erbjuda barnen teater, skolbio, musikupplevelser och skapande. Vi besöker även stadsbiblioteket ibland. 

Vår inomhusmiljö är till för att barnen ska utmanas och utveckla alla sina förmågor och samspela tillsammans med andra barn. Därav är Våra lekmiljöer  föränderliga hela tiden och skapas utifrån barnens intresse och behov. I vår ateljé finns material såsom naturmaterial, tyger, pärlor, pennor, penslar & papper mm. tillgängligt i barnens nivå. Allt för att ge barnen möjlighet till ett lustfyllt lärande.

Gården är uppdelad i tre sektioner. Under dagen är gården delad mellan Klurisarna och Äventyrarna medan den är mer öppen för barnen att välja själva på eftermiddagarna. Vi har en cykelbana, en stor konstgräsplan för bollek och en trollby med små hus för de minsta barnen att mötas kring. Barnen erbjuds också olika material för att kunna skapa och vara kreativa utomhus.

Smultronet 3 Smultronet 4 Smultronet 7 Smultronet 12 Smultronet 19 Smultronet 20 Smultronet 24 Smultronet-inne2 Smultronet-inne3 Smultronet1


Läs mer om hur du gör för att ställa ditt barn i kö till våra förskolor under rubriken "Sök Förskoleplats".
För frågor om köplacering kan ni kontakta fakturaservice, 0739- 88 44 47.

Varmt välkomna till Smultronets förskola!