Välkommen!

Vi på Smultronets förskola vill ge barnen olika upplevelser och aktiviteter varje dag i våra olika lekmiljöer både inomhus och utomhus. Vi anpassar och ändrar våra lekmiljöer efter barnens intresse och lek. Varje dag, i alla väder, leker vi ute på vår nya fina gård och en gång i veckan går vi på utflykt till närliggande parker eller till något mysigt skogsområde.

Vår barnsyn utgår från det kompetenta barnet och vi arbetar för att skapa förutsättningar för barnets utveckling och lärande. Vi arbetar för en jämställd förskola där vi ser individen och inte låter kön, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning påverka hur vi behandlar varandra.

Kultur - I samband med N3 Kulturbyrå kan vi erbjuda barnen teater, skolbio, musikupplevelser och skapande. Vi besöker även bokbussen och ibland gör vi en utflykt till stadsbiblioteket.

Miljön, inomhus  - Vår inomhus miljö är till för barnens utveckling där de ska få möjlighet att leka och samspela tillsammans med andra barn. Våra lekmiljöer är föränderliga hela tiden och anpassas utifrån barnens intresse och behov. 

och utomhus - Vår fina gård blev färdig hösten 2018. Där ges barnen möjlighet att utmana sina motoriska färdigheter. Gården är uppdelad i tre sektioner men med en öppenhet där barnen får välja själva vart de vill vara. Vi har en cykelbana, en stor konstgräsplan för bollek och en "troll-by" med små hus för de minsta barnen att mötas kring. Vi har också en stor altan med tak som vi kan använda till att sova efter lunchen, äta mellanmål eller som uteateljé där barnen får skapa och vara kreativa.

Traditioner - På Smultronet uppmärksammar vi alla hjärtans dag, födelsedagar, förskolans dag, påsk, nallens dag, lucia och jul. Detta gör vi genom att göra olika aktiviteter, pyssla och danska & sjunga. Om barnet har en tradition som det firar hemma, som vi inte uppmärksammat, får barnet gärna berätta om den för de övriga, och tillsammans gör vi aktiviteter kring just den traditionen.

Smultronet 3 Smultronet 4 Smultronet 7 Smultronet 12 Smultronet 19 Smultronet 20 Smultronet 24 Smultronet-inne2 Smultronet-inne3 Smultronet1


Läs mer om hur du gör för att ställa ditt barn i kö till våra förskolor under rubriken "Sök Förskoleplats".
För frågor om köplacering kan ni kontakta fakturaservice, 0739- 88 44 47.

Varmt välkomna till Smultronets förskola!