Pandan

Trygghet och glädje
Vi arbetar med de yngsta barnen på förskolan. För oss är det viktigt att barnen känner trygghet, närhet och glädje. Vi har ett gott och nära samarbete med barnens familjer.

Vår ambition på Pandan är att varje barn skall få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi lägger grunden för att barnet skall känna nyfikenhet, lust och vilja att lära sig mer. Vi lägger stor vikt vid leken. Där stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till att utveckla det symboliska tänkandet samt förmågan att lösa problem.

I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska sträva mot att varje barn utvecklar sin motorik, koordination och kroppsuppfattning. Vi på Pandan arbetar medvetet med att låta barnet delta i olika aktiviteter där de motoriska färdigheterna stärks t.ex. genom utelek och fysisk aktivitet. Att klättra, kliva, hoppa och springa skapar rörelseglädje som bidrar till fortsatt motorisk utveckling.

Positivt förhållningssätt
Vi har ett positivt förhållningssätt gentemot alla som vistas på förskolan. Vi fokuserar på det som fungerar väl och därmed stärker vi barnens självkänsla och egenvärde.

undefined

Välkomna!