Köket

Vi lagar all mat på Rådmannens förskola, vilket är väldigt uppskattat av både barn och vuxna. Här serveras god husmanskost som utgår ifrån barnens smak, önskemål och behov. Målsättningen är att tillaga det som serveras från grunden med råvaror anpassade efter säsongen. Vi har riktlinjer att följa utifrån dokumentet ”Bra mat i Förskolan”.

Våra kockar bakar eget bröd de dagar som det serveras soppa. Dessa dagar serveras också ett lite matigare mellanmål. Fågel och kött som köps in är alltid producerat i Sverige. Fisk som köps in är MSC märkt. Vi köper in kravodlad mjölk, yoghurt, druvor och bananer samt efterstävar att kunna köpa in ännu fler kravodlade produkter.

Målsättningen är också att variera maträtterna under veckan, därför serveras det alltid minst en vegetarisk- och en fiskrätt varje vecka. Det finns alltid gott om grönsaker till varje måltid.

Barnen har även sin egen ”Matometer” där de kan betygssätta hur de upplevde att maten smakade.

Pedagogisk verksamhet
I förskolans uppdrag ingår att utveckla barnets eget kulturskapande samt att överföra värden, traditioner, historia och kultur från en generation till nästa. Förskolan arbetar medvetet med att upprätthålla vissa traditioner. Genom matlagning, gemensamma måltider, dans och lekar förstärks traditionens innebörd.

Under året lagas mat från de länder som finns representerade bland barnen på förskolan. De äldsta barnen får också vara med i köket och laga mat någon gång per termin.

Specialkost
För de barn som har allergier eller av andra anledningar inte äter all kost lagas specialkost och det förs en dialog mellan hemmet och kökspersonalen.