ULNA kompisarna representerar vår målbild

Vi vill att barnen – när de lämnar en av våra ULNA-förskolor – har utvecklat och förstärkt alla de egenskaper som ULNA-kompisarna har. För att denna utveckling ska ske hos barnen är det centralt för oss att alla vuxna som arbetar i verksamheten agerar som förebilder. Alla ska aktivt och medvetet arbeta för att stimulera och stärka barnen i riktning mot målbilden. Målet är samma för alla – men vägen dit kan variera.

undefined